03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیو

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیو
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیو

حرکت در پرسـپکتیو

چه عواملی در طراحی پرسپکتیوی حرکات مؤثر هستند؟

پرسپکتیو، علمی است که بر اساس قوانین هندسه استوار شده و از طریق آن می‌توان دوری و یا نزدیکی اشیا را با توجه به موقعیتی که نسبت به آن‌ها داریم به‌گونه‌ای واقع‌گرا و طبیعی به تصویر بکشیم. در این امر توجه به دو موضوع یعنی نقطه گریزها و خط افق ضروری می‌نماید. 

به‌طورکلی مباحث متحرک‌سازی از قوانین دوازده‌گانه تا حرکات ساده، پیچیده، حرکت مفاصل، راه رفتن‌ها و دویدن‌ها را از یک نمای کاملاً تخت و بدون پرسپکتیو فراگرفتیم. در این فعالیت‌ها شخصیت موردنظر ما حرکتی را از چپ به راست تصویر و یا برعکس انجام می‌داد و یا در وسط تصویر بدون جابه‌جایی، در جا متحرک‌سازی می‌شد. به‌طورقطع در پروژه‌ها و فیلم‌هایی که در آینده خواهید ساخت اشیا و شخصیت‌ها لزوماً در یک فضای تخت و بدون پرسپکتیو متحرک‌سازی نخواهند شد و گاهی لیاوت و چیدمان صحنه شما به‌گونه‌ای است که نیازمند حرکت دادن آن در عمق و یا برعکس خواهد بود. در این صورت عوامل دیگری مانند دور بودن و یا نزدیک بودن به دوربین، موقعیت شیء یا شخصیت موردنظر نسبت به خط افق ( HL )  و وضعیت این دو نسبت به یکدیگر در متحرک‌سازی شما نیز دخیل خواهد بود. به‌طورکلی رعایت سه ویژگی در پرسپکتیو نمایان است: نزدیک و دور شدن، کوتاه شدن و کوچک شدن. در طراحی و نقاشی که تصاویر، ثابت هستند نیازی به تغییر پرسپکتیو نیست اما در پویانمایی که تصاویر متحرک‌اند، پرسپکتیو آن دائماً در حال تغییر است.

نکتـه: نزدیک یا دور بودن شئ متحرک نسبت به دوربین، بر میزان جابه‌جایی آن تأثیر دارد.

آیا مقدار جابه‌جایی شخصیتی که به ما نزدیک است و مقدار جابه‌جایی شخصیتی که از ما دور است، یکسان است؟ (فرض کنیم هر دو، سرعت برابری دارند.)

برای مثال مقدار جابه‌جایی یک هواپیما را در آسمان در نظر بگیرید و آن را با وضعیتی که با همان سرعت از مقابل شما عبور می‌کند مقایسه کنید. نتیجه می‌گیریم که مسافت ما تا شئ بر مقدار جابه‌جایی آن تأثیرگذار خواهد بود.

حرکت توپ در پرسـپکتیو

فرض کنید توپی با سرعت ثابت در حال نزدیک شدن است، چگونه می‌توان موقعیت درست کلیدها را پیدا کرد؟

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیوبرای پیدا کردن کلید میانی بین وضعیت ابتدایی و انتهایی، با کشیدن دو قطر، نقطه تلاقی به دست می‌آید که آن نقطه، مرکز توپ فریم میانی است و به همین ترتیب می‌توان مکان کلیدهای دیگر را یافت.

نکتـه: فاصله کلیدهایی که از دوربین دورتر هستند کمتر می‌باشد؛ درحالی‌که فاصله کلیدهای جلو بیشتر است و به‌عبارت‌دیگر میزان جابه‌جایی یک شئ متحرک با یک سرعت ثابت، هر چه از دوربین و نقطه دید ما فاصله بیشتری داشته باشد در مقایسه باحالتی که به ما نزدیک‌تر است، کمتر خواهد بود.

فعالیت: فرض کنید نوار نقاله‌ای در یک شرکت داروسازی یا تولید لبنیات، یک بطری را به سمت عمق می‌برد. برای این کار از تصویر زیر کمک بگیرید و آن را متحرک‌سازی کنید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه 23 _ حرکت در پرسـپکتیو

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه