03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه1_ فیـزیک حرکت در پویانمایی

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه1_ فیـزیک حرکت در پویانمایی
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه1_ فیـزیک حرکت در پویانمایی

متحرک‌سازی درهم تنیده_ بخش اول

فیـزیک حرکت در پویانمایی

پویانمایی یعنی حرکت و حرکت یعنی پویانمایی؛ پویانمایی بدون حرکت معنایی ندارد و یک انیماتور نیازمند درک درستی از حرکت است؛ به عنوان یک انیماتور وظیفه شما حرکت دادن اجسام است، بنابراین درک نحوۀ حرکت اجسام بسیار مهم است. عوامل زیادی بر حرکت یک جسم تأثیر می‌گذارد و یک انیماتور با دانستن این عوامل می‌تواند نظر مخاطب خود را تأمین کند. اگرچه برای یک انیماتور دانستن همۀ قوانین فیزیک لزومی ندارد؛ اما توجه به قوانین ابتدایی آن ضروری می‌باشد. حرکت در فیزیک به معنی تغییر مکان جسم در بازۀ زمانی است که از نیرو ناشی می‌شود و با مفاهیم جاذبه، سرعت، شتاب، جابه‌جایی و زمان مرتبط است. عواملی که بر فیزیک حرکت در پویانمایی تأثیرگذار هستند عبارت‌اند از: قانون اینرسی، نیرو و شتاب، عمل و عکس‌العمل، جاذبه و جرم اجسام و مرکز ثقل.

قانون اینرسی (لَختی)

اینرسی خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر سرعت یا جهت حرکت جسم مقاومت می‌کند. درواقع تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی را اینرسی گویند. قانون اول نیوتن می‌گوید یک جسم ساکن یا در حال حرکت در خط مستقیم در همان حالت باقی می‌ماند مگر آن‌که نیروی خارجی به جسم وارد شود. اینرسی در پویانمایی باعث به وجود آمدن قوانین دنباله حرکت ( through Follow ) و همپوشانی (action Overlapping ) از قوانین دوازده‌گانه پویانمایی می‌شود.

قانون اینرسی (لَختی)

نکتـه: حرکت لباس‌ها و موهای شخصیت‌ها در پویانمایی از قوانین اینرسی تبعیت می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال همان‌طور که در تصویر می‌بینید اگر خرگوشی در حال پریدن است طبیعتاً گوش‌های او درزمانی  که پاهایش به زمین رسیده، باکمی تأخیر، حرکت کلی خرگوش را دنبال می‌کند و متمایل به بالا است، سپس گوش‌ها به سمت پایین خم می‌شوند و درنهایت از حرکت باز می‌ایستند.

فیـزیک حرکت در پویانمایی

نکتـه: در همپوشانی حرکت، اجزای مختلفی از بدن شخصیت یا موضوعی در حال حرکت، حرکت کرده و باز می‌ایستند.

همپوشانی حرکت

تأثیر قانون اینرسی باعث همپوشانی درحرکت خرطوم فیل شده است.

فعالیت:

  • از پویانمایی‌هایی که دیده‌اید موارد مربوط به قانون اینرسی را عکس (اسکرین شات) بگیرید و به‌صورت یک مجموعه دربیاورید.
  • یک پویانمایی کوتاه ببینید و قانون اینرسی را در آن بررسی کنید.

نیـرو و شـتاب

اولین قانون حرکت (اینرسی) به ما می‌گوید: جسم ساکن تمایل دارد حالت سکون خود را حفظ کند؛ به معنای ساده‌تر، یک جسم، ساکن باقی می‌ماند تا زمانی که نیرویی آن را به حرکت درآورد و زمانی که شروع به حرکت کرد به حرکت خود ادامه می‌دهد تا اینکه در مقابل نیروی دیگری قرار بگیرد، بنابراین نیرو باعث حرکت می‌شود.

نیـرو و شـتاب

فعالیت: حداقل در پنج فریم ادامه حرکت تصویر بالا را طراحی کنید .

وقتی نیرو بر جسم وارد شد سرعت آن به‌صورت افزایشی تغییر می‌کند این تغییر سرعت، »شتاب« نام دارد. شتاب می‌تواند به هر دو صورت عمل کند شما می‌توانید به جسمی شتاب دهید تا سرعت آن افزایش یابد یا می‌توانید در جهت مخالف حرکت آن، نیرو وارد کنید تا سرعت آن کاهش یابد. وقتی یک جسم شتاب می‌یابد به این معناست که آن جسم تندتر و تندتر حرکت می‌کند تا زمانی که اعمال نیروی آن متوقف شود. نیروها همچنان می‌توانید برای شتاب دادن به جسم، در جهت تغییر مسیر حرکت آن استفاده شوند و وقتی‌که نیرو متوقف می‌شود، جسم تمایل دارد به حرکت خود ادامه دهد.(قانون اینرسی)

قانون اینرسی

مثلا وقتی سورتمه با سرعت یکنواخت درراه است برآیند نیروهای آن صفر است ولی به‌محض این‌که ُ با هل دادن، نیروی بیشتری به آن وارد شد شتاب آن نیز بیشتر می‌شود، بنابراین برای این‌که شتاب آن کمتر شود باید با نیروی دیگری، مانند برخورد با مانع یا کشیده شدن از جانب نیروی مخالف برخورد کند تا شتابش کم شود. اصطکاک از نیروهای مخالفی است که از شتاب می‌کاهد؛ مانند تصویر سورتمه، درجایی که شیبی وجود نداشته باشد اصطکاک باعث کم شدن شتاب می‌شود.

فعالیت : از اِعمال نیرو بر یک شخصیت و تغییرات شتاب در پویانمایی‌هایی که دیده‌اید عکس (shot screen ) بگیرید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه