03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه12_ متحرک‌سازی کامل راه رفتن

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه12_ متحرک‌سازی کامل راه رفتن
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه12_ متحرک‌سازی کامل راه رفتن

متحرک‌سازی ترکیبی انسانی _ بخش سوم

متحرک‌سازی کامل راه رفتن در ۸ فریم

مردم معمولاً در ۱۲فریم، یک‌قدم برمی‌دارند. (دو قدم در هر ثانیه) اما برای متحرک‌سازی، ۱۲فریم مشکل است چون مجبور می‌شوید از تقسیم یک‌سوم استفاده کنید. راه آسان‌تر برای تقسیم فریم‌ها این است که راه رفتن را در ۸ یا ۱۶ فریم طراحی کنید.

متحرک‌سازی کامل راه رفتن در ۸ فریم

در این صورت کلیدهای بالا و پایین را کجا قرار می‌دهید؟ وقتی به متحرک‌سازی سر و دست‌ها برسید این کار سخت‌تر هم می‌شود. در این صورت کلیدهای میانی را باید از یک‌سوم پیدا کنید.

فریم‌های میانی شماره‌های ۲ ،۴ ،۶ ،۸ را درون چارت رسم می‌کنیم.

نکتـه: فریم شماره ۹ مربوط به قدم بعدی می‌باشد. برای این‌که قدم اول به قدم بعدی متصل شود نیاز است تا فریم‌های میانی بین کلید آخر قدم اول و کلید ابتدایی ِ قدم دوم کشیده شوند.

متحرک‌سازی کامل راه رفتن در ۸ فریماجرای فریم‌های میانی راه رفتن، بر اساس ۸ فریم، بین کلیدهای اصلی

فعالیت: راه رفتن انسان را در ۸ فریم متحرک‌سازی کنید.

متحـرک‌سازی کامل راه رفتن در ۱۶ فریم

برای اجرای حرکت در۱۶فریم، بین هر دو فریم از نسخه قبل، یک فریم طراحی می‌کنیم. برای گام بعدی می‌توانید از همین کلیدها استفاده کنید و جای دست و پای عقب و جلو را عوض کنید.

فعالیت: یک آدمک را در ۱۶ فریم متحرک‌سازی کنید.

اتصالات و دنباله‌ها

با توجه به فراگیری حرکت در اتصالات و دنباله‌ها در پودمان گذشته، فرض کنید شخصیت شما شال، لباس، یا موی بلندی دارد و راه رفتن شخصیت روی حرکت شال او تأثیر می‌گذارد. دنباله و اتصالات از حرکت اصلی پیروی می‌کنند و به دنبال آن‌ها کشیده می‌شوند.

متحرک‌سازی کامل راه رفتن در ۸ فریم

مثلاً اگر درحرکت راه رفتن تصاویر زیر، بخواهیم دنباله شال پسر را متحرک‌سازی کنیم به‌صورت زیر درمی‌آید. در کلیدهای پایین، دنباله از حرکت اصلی جا می‌ماند و سپس پایین می‌افتد. در کلیدهای بالا، دنباله توسط حرکت اصلی به بالا کشیده می‌شود.

متحرک‌سازی کامل راه رفتن در ۸ فریم

فعالیت: برای شخصیت داده‌شده، دنباله‌ای طراحی کنید و آن را در حالت راه رفتن متحرک‌سازی کنید

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه