03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه18_ تغییر حالات چرخشی صـورت

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه18_ تغییر حالات چرخشی صـورت
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه18_ تغییر حالات چرخشی صورت

تغییر حالات چرخشی صورت

اکنون که تغییر حالات صورت را تمرین کرده‌ایم، می‌خواهیم سر را به هنگام متحرک‌سازی جابه‌جا کنیم. ابتدا تست‌هایی برای جابه‌جایی سر می‌زنیم(بدون تغییر حالت)

 • تصویر1 : کلید عبوری را کاملاً وسط قرار می‌دهیم، بی‌مزه و کسل‌کننده است.
 • تصویر2 : برای وضوح بیشتر، فریم‌ها را از هم جدا کردیم.
 • تصویر3 : شخصیت در هنگام حرکت می‌تواند پلک بزند؛ یا سرش را به بالا ببرد.
 • تصویر4 : یا به پایین بیاورد.
 • تصویر5 :همچنین می‌تواند برای بازی و جان داشتن بیشتر، فکش دیرتر حرکت کند؛ و یا زودتر حرکت کند.

بازی همپوشـانی

با چرخش شخصیت، حالت سر تغییر می‌کند. این چرخش قرار است با سرعت انجام شود.

 • کلید اصلی؛
 • پیش حرکت و فشردگی؛
 • وقتی سرش را برمی‌گرداند، گوش‌ها و ریش جا می‌مانند. شاخ‌ها نیز می‌توانند کمی انعطاف داشته باشند.
 • جایی که سر قرار است ثابت بماند
 • گوش‌ها و ریش دیرتر می‌رسند. ( دنباله حرکت) و به حرکت ادامه می‌دهند (هم‌پوشانی)
 • دهان ممکن است همچنان حرکت داشته باشد. گوش‌ها و ریش تاب می‌خورند.

فعالیت: چرخش سر شخصیت داده‌شده را متحرک‌سازی کنید و از قوانین قوس، تند شونده و کند شونده، پیش حرکت، دنباله حرکت و هم‌پوشانی استفاده کنید (همانند ریش و گوش بز).

یکی از ترفندهایی که اغلب متحرک سازها برای زیباتر شدن حرکات سریع استفاده می‌کنند، استفاده از فریم‌های کشیدۀ میانی است که نه‌تنها بر زیبا شدن یک عمل بازی‌سازی شده کمک می‌کند، بلکه باعث نرمی حرکت هم می‌شود. متحرک سازها وقتی‌که از فیلم زنده برای تکنیک‌های روتوسکوپی به‌منظور طراحی حرکات استفاده می‌کردند، به این مطلب پی بردند که فریم‌های میانی که در حرکات سریع قرار دارند محو می‌شوند.

برای ایجاد این ترفند در متحرک‌سازی از تکرار و یا کشیده کردن یک عنصر در متحرک‌سازی از یک شخصیت

 

فریم‌های کشیدۀ میانی با تکرار از یک عنصر در فریم یا کشیده کردن یکی از اجزای شخصیت در فریم، این توهم را به وجود می‌آورد که از شدت سرعت در عمل، بخشی از حرکت به‌صورت محو درآمده است.

1.فریم اول.

2 .ناگهان سرش را برمی‌گرداند (فریم کشیده میانی).

3.جایی که سر پرنده ثابت می‌ماند، مو جامانده است (دنباله حرکت).

4 .مو به جلو حرکت می‌کند (هم‌پوشانی).

5 .مو ثابت می‌شود (می‌تواند نوسان بیشتری داشته باشد).

فعالیت: چرخش سر یک شخصیت را همراه فریم کشیده میانی متحرک‌سازی کنید.

مثال‌های دیگر:

فعالیت: ضربه زدن چکش به میخ را متحرک‌سازی کنید.

فعالیت:برخورد تیر به هدف(سیبل) را متحرک‌سازی کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه