03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه19_ لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه19_ لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه19_ لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)

در ابتدا باید بدانید هر حرف، چه فرمی در لب‌ها ایجاد می‌کند. برای درک این موضوع، مقابل آینه قرارگرفته و حروف را ادا کنید و به تغییر شکل لب‌ها توجه کنید. می‌توانید حروف صدادار را از حروف بی‌صدا جداگانه تمرین کنید تا تفاوت بین ادای آن‌ها را درک کنید.

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)در طراحی یک لیپسینک (lipsynch  )، از بین حروف صدادار و بی‌صدا کدام‌یک مهم‌تر هستند؟

دانستن این‌که هر حرف چه حالتی در لب‌ها ایجاد می‌کند، اهمیت دارد. اما نکته‌ای که در تمام زبان‌ها قابل‌توجه است تأکید بر روی حروف صدادار است. در ادای کلمات لازم نیست حالت تک‌تک حروف را نشان دهیم بلکه می‌توان کلمه را به بخش‌های تشکیل‌دهنده‌اش تقسیم کرد و برای هر بخش روی آوای تأکیدی آن کارکرد.

کلمه سالم را در نظر بگیرید.

روش غلط: اگر برای تمام حروف فرم مختص آن حرف طراحی شود، حاصل متحرک‌سازی تغییر فرم مداوم لب، بدون هیچ‌گونه تأکیدی خواهد بود.

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)روش درست: تأکید بر روی بخش‌های اصلی و حروف صدادار است. حرف «س» و« ا » باهم ترکیب می‌شوند و نتیجه چیزی بین این دو حرف می‌شود.

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)کلمه «شما» را در نظر بگیرید:

روش غلط: لازم نیست دهان را دو بار ببندید.

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)روش درست: شیوه ساده و واضح‌تر.

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)چون تأکید روی حروف صدادار همیشه بیشتر از حروف بی‌صدا است. فریم‌های آن را بیشتر تکرار می‌کنیم.

کلمه «چطوری» را در نظر بگیرید:

روش غلط:

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)روش درست:

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)

حرف  «ر» می‌تواند با توجه به نحوۀ ادا کردن کلمه استفاده و یا حذف شود. البته حرف زدن‌های افراد باهم متفاوت است. بعضی‌ها به هنگام حرف زدن خیلی دهان خود را باز نمی‌کنند. اما در پویانمایی برای لیپ سینک روی حروف صدادار تأکید می‌کنیم و در عوض بقیه حروف را نادیده می‌گیریم.

حرف «ر» می‌تواند با توجه به نحوۀ ادا کردن کلمه استفاده و یا حذف شود. البته حرف زدن‌های افراد باهم متفاوت است. بعضی‌ها به هنگام حرف زدن خیلی دهان خود را باز نمی‌کنند. اما در پویانمایی برای لیپ سینک روی حروف صدادار تأکید می‌کنیم و در عوض بقیه حروف را نادیده می‌گیریم.

فعالیت: چند کلمه را انتخاب کرده و فقط با حرکت لب، لیپسینک انجام دهید.

بازی‌سازی گفت‌وگو (دیالوگ) و اجرا

اگر شخصیت حروف صداداری را با تأکید بیان می‌کند، برای نشان دادن این تأکید، از طراحی فریم‌های زیاد میانی خودداری می‌کنیم. در صورت نیاز به فریم میانی، این فریم باید نزدیک به یکی از کلیدهای تأکیدی طراحی شود.

لیپسـینک (هماهنگی صدا و لب)

در بازی‌سازی گفت‌وگو، حرکات سر بسیار تأثیرگذارند؛ بنابراین تأکیدهای سر باید صحیح کار شوند.

نکتـه: برای این‌که لیپ سینک کاملاً درست و طبیعی به نظر برسد، در هنگام حرف زدن، شخصیت را به جهتی حرکت دهید

فعالیت: یک جملۀ کوتاه را انتخاب کنید و سعی کنید در جمله دو تأکید وجود داشته باشد. به روش‌های مختلف آن را اجرا کرده و از دوستتان بخواهید که از شما فیلم بگیرد. پُزهای اصلی را بهترین اجرا را انتخاب کرده و آن را تحلیل کنید. ابتدا تأکیدها و مشخص کنید سپس عکس (اسکرینشات) گرفته و از روی آن‌ها طراحی کنید.

یک جمله کوتاه از فیلم پویانمایی را انتخاب کرده و بخش‌های تشکیل‌دهنده آن را مشخص کنید. به نحوه بازی‌سازی شخصیت دقت کرده و ببینید که شخصیت با چه پزهایی بخش‌ها و تأکیدها را اجرا می‌کند.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه