03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه22_ اجرای حرکات ترکیبی

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه22_ اجرای حرکات ترکیبی
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه22_ اجرای حرکات ترکیبی

اجرای حرکات ترکیبی

ترکیب حرکت و آماده‌سازی

آیا تابه‌حال پی برده‌اید:

  • چگونه می‌توان در یک متحرک‌سازی از قوانین دوازده‌گانه به‌گونه‌ای مؤثر بهره گرفت؟
  • برای پیاده‌سازی متحرک‌سازی چه مراحلی را باید در نظر گرفت؟
  • چگونه می‌توان بازی‌سازی و متحرک‌سازی را با توجه به لی اوت و چیدمان صحنه ارائه‌شده اجرا کرد؟
  • دوری یا نزدیک بودن شخصیت نسبت به ما چه تأثیری بر روی سرعت آن خواهد داشت؟

حرکت ترکیبی

با تمام قوانین دوازده گانۀ دیزنی در متحرک‌سازی آشنا شدیم، ازجمله حرکات کند شونده در پودمان های قبل تقریباً و تند شونده، پیش حرکت، پس حرکت، اغراق، قوس‌ها، اورلپ (همپوشانی) و دیگر قوانین. در این بخش با انجام یک فعالیت جامع سعی داریم تا تمام موارد گفته‌شده را جمع‌بندی کنیم و به این موضوع توجه داشته باشیم که از این قوانین چگونه می‌توان به‌گونه‌ای کاربردی برای یک متحرک‌سازی خالق و زیبا کمک گرفت. شخصیت موردنظر ما برای متحرک‌سازی، سنجابکی است که به‌گونه‌ای ساده به‌صورت یک ُ توپ و دم طراحی‌شده است.

سنجابک قصد دارد خود را از روی شاخه ها و درخت ها به خانه اش برساند، البته این امر به دست متحرک سازهایی چون شما سپرده شده است. اکنون می خواهیم تمام قوانینی را که فرا گرفته ایم در این کار کوتاه اجرا کنیم.چگونگی رسیدن سنجابک  به خانه اش مهم نیست آنچه که اهمیت دارد اجرای درست قوانین است. باید سعی شود تمام قوانین دوازده گانه رعایت شود.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبیگـام اول

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

پس زمینه و موقعیت سنجابک و خانه اش

تعیین مسیر حرکت سنجابک و مشخص کردن کلیدهای داستان‌گو است. منظور از کلیدهای داستان‌گو، کمترین تعداد کلیدهایی است که مشخص‌کننده مسیر سنجابک برای رسیدن به خانه‌اش می‌باشد. برای مثال به کلیدهای داستان‌گو در تصویر بالا توجه کنید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبیدر این تصویر، 5 کلید داستان‌گو است که مسیر سنجاب را تعیین می‌کنند و البته می‌توان مسیرهای متنوع دیگری را نیز برای آن متصور بود. فرض کنید به‌جای اینکه در موقعیت کلید سوم قرار بگیرد، طناب آویزان از شاخه را بگیرد و بعد از تاب خوردن خودش را به کلید 5 برساند که در این صورت چهار کلید داستان‌گو خواهیم داشت.

فعالیت: مسیر و کلیدهای داستان‌گوی سنجابک خود را تعیین و طراحی کنید.

گـام دوم

بعد از مشخص کردن کلیدهای داستان‌گو، نوبت به طراحی کلیدهای اصلی و کلیدهای حالت عبوری می‌رسد. اگر کلیدهای داستان‌گو مشخص‌کننده مسیر هستند، کلیدهای اصلی که پیش حرکت‌ها، پس حرکت‌ها و کلیدهای میانی را شامل می‌شوند، تعیین‌کننده جنس بازی و شخصیت تان می‌باشند.

آیا سنجابک در روحیات متفاوت خسته، شاد یا وحشت‌زده بازی یکسانی خواهد داشت؟

برای مشخص‌تر شدن این موضوع، به تفاوت بین کلیدهای اصلی برای پریدن سنجابک به مثال‌های زیر توجه کنید:

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

در ستون اول از سمت راست برای پریدن سنجابک سه کلید اصلی در نظر گرفته‌شده است، کلید شماره 2 پیش حرکت پریدن که از قانون فشردگی استفاده‌شده است، کلید 3 لحظه جدا شدن که از قانون کشیدگی کمک گرفته‌شده و نهایتاً کلید 4 .

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبیاما در مثال دوم یعنی ستون وسط برای پریدن چهار کلید اصلی در نظر گرفته‌شده است که درواقع کلیدهای 2 و 3 هر دو پیش حرکت برای پریدن و مابقی کلیدها مشابه مثال اول هستند. در این مثال، کلید 2پیش حرکت کلید 3 و کلید3 پیش حرکت پریدن است. با اضافه کردن کلید 2 شما تأکید بیشتری بر روی پریدن گذاشته‌اید و متحرک‌سازی شمارا جذاب‌تر می‌کند.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

اما در مثال آخر که از همه پیچیده‌تر است سنجابک قبل از پریدن، پایین را نگاه می‌کند یعنی کلید شماره 2 .اضافه کردن این بازی، شخصیت سنجابک را بیش‌ازپیش مشخص می‌کند، او کمی نگران یا شاید ترسیده است و با دقت ارتفاع را می‌سنجد، به حالت اول خود بازمی‌گردد و با پیش حرکت اقدام به پریدن می‌کند.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

فعالیت: اکنون‌که کلیدهای داستان‌گوی خود را طراحی کرده‌اید و با توجه به آنچه فراگرفته‌اید کلیدهای اصلی و حالت‌های عبوری را به آن اضافه کنید.

اکنون به کلیدهای اصلی و حالت عبوری پریدن از یک شاخه به شاخه دیگر توجه کنید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

در این تصویر بین کلید داستان‌گوی 1 و 2 ،هفت کلید اصلی در نظر گرفته‌شده است:

  • کلید زرد کلید حالت عبوری است.
  • کلید قرمز پیش حرکت پریدن (فشردگی).
  • کلید آبی لحظه جدا شدن (کشیدگی).
  • کلید سبز نیز از کلیدهای اصلی است که مشخص‌کننده قوس حرکت است. کلید نارنجی قبل از برخورد (کشیدگی).
  • کلید صورتی لحظه برخورد (فشردگی).
  • کلید فیروزهای نیز برای حرکت هم‌پوشانی دم در نظر گرفته‌شده است. به‌صورت مشابه می‌توان برای ادامه مسیر کلیدهای اصلی را طراحی کرد.

گـام سوم

بعد از طراحی کلیدهای اصلی لازم است حرکت شخصیت خود را بعد از چندین بار دیدن، مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت مشاهدۀ خطا و اشتباه آن را برطرف کنید که درواقع به این مرحله، تست خطی (linetest )گفته می‌رود. بعدازاینکه نسبت به کلیدهای اصلی و حالت‌های عبوری خود مطمئن شدید، تمامی آن‌ها را تمیزکاری(up clean ) و دورگیری کنید. درواقع با انجام این مرحله تست خطی خود را برای طراحی فریم‌های میانی و رنگ‌آمیزی آماده می‌کنید.

کلیدهای اصلی متحرک‌سازی سنجابک خود را تمیزکاری و دورگیری کنید.

گـام چهارم

اکنون زمان اضافه کردن فریم‌های میانی است و همان‌طور که میدانید وظیفه این کلیدها، نرم کردن حرکت و تعیین‌کننده حرکات کند شونده و تند شونده است. به مثال زیر توجه کنید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبیآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبیآموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

در این مثال بین کلیدهای1 و 5 ،سه کلید در نظر گرفته‌شده است که با توجه به فاصله‌گذاری آن‌ها همان‌طور که میدانید نشان‌دهنده یک حرکت کند شونده است تا از این طریق علاوه بر دیده شدن پیش حرکت و مکث به روی آن، حرکت پریدن بهتر دیده خواهد شد. به همین ترتیب می‌توانید در پریدن‌های دیگر نیز این حرکت کند شونده را اضافه کرده و یا با طراحی فریم‌های میانی بیشتر، حرکت کلی پریدن را نرم کنید.

فعالیت: در این مرحله به تست خطی تمیز شده خود فریم‌های میانی را اضافه کنید تا حرکت کلی نرم‌تر شود و علاوه بر این دو، قانون کند شونده و تند شونده را نیز به آن اضافه کنید.

گـام پنجم و نهایی

فعالیت: تمام فریم‌های طراحی‌شده را رنگ‌آمیزی کنید. بعد از اتمام رنگ و نهایی شدن تصویر و متحرک‌سازی، با صدای خودتان حالات سنجابک را بازی کرده و آن را ضبط کنید. باند صدای ضبط‌شده را همراه با تصاویر طراحی‌شده، در یک نرم‌افزار خروجی بگیرید. حال به سنجابک یک‌پایه فنری اضافه کرده‌ایم و این شخصیت قصد دارد مطابق تصویر از روی سکوی اول به روی سکوی دوم بپرد. مطابق مراحلی که در فعالیت قبل گفته شد این شخصیت را متحرک‌سازی کنید.

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ اجرای حرکات ترکیبی

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه