ورود به ناحیه‌ی ‌کاربری در صورتی که دوره‌ای خریداری کرده اید، پسورد شما شماره‌ی موبایلتان می‌باشد.
یا
در صورتی که دوره‌ای خریداری کرده اید، پسورد شما شماره‌ی موبایلتان می‌باشد.
ورود با گوگل
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)     اصفهان، میدان برج، خیابان آزادی، ساختمان دانش پژوهان، پلاک ۶۹، طبقه اول     03136002020