03136002020

تضمین کیفیت

یکی از مزیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای تعیین نیازسنجی بازار کار و تعیین اولویت‌های موردنظر به‌صورت سالیانه است که همین امر موجب شده تا دوره‌های آموزشی نوین دانش‌پژوهان (شعبه) از کیفیت تراز اول دنیا برخوردار باشد.

طبق ماده 74 آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد الکترونیکی ، سازمان فنی و حرفه‌ای بر عملكرد سامانه مدیریت یادگیری پایگاه اینترنتی، محتوای الكترونیكی،مدیر و مربی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد الكترونیكی و مدیریت توسعه فناوریهای آموزشی نوین دانش‌پژوهان (شعبه) نظارت میکند.

موارد تخصصی و  صلاحیت ارائه آموزش‌های الكترونیكی ،مشخصات سامانه مدیریت یادگیری الكترونیكی ،محتوای الكترونیكی ، سناریوهای آموزشی و صلاحیت تخصصی مربی و مدیر سامانه به‌صورت متمركز توسط سازمان فنی و حرفه‌ای بررسی شده و به هیئت نظارت مركزی این سازمان گزارش میشود.

شهریه مصوب فنی حرفه ای در سال 1397 به شرح زیر است :

  دانلود شهریه مصوب سال 1397

دانلود شهریه مصوب سال 1397 - کمکی

علاوه بر این مجوزات لازم از جمله مجوز آموزش اجرای دوره های مجازی و ابلاغ مدیر و مربیان در زیر موجود است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کاربرگرامی اطلاعات شما ثبت شده است

به زودی با شما تماس خواهیم گرفت