03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

وظایف و اهداف فنی حرفه ای

ماموریت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي بر اساس ماده 151 قانون برنامه سوم ، متولي آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت بوده كه فعاليت هاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي سازماندهي نموده است. ركن اصلي فعاليت هاي سازمان آموزش است كه عمليات اجرائي آن همگام با تازه هاي علوم و فن آوري روز با استانداردهاي بين المللي ، ماموريت و هويت سازمان را شكل مي دهد اين آموزش ها علمي ، عملي ، و كاربردي بوده كه به منظور ايجاد مهارت و تخصص به منظور كسب توانائي در احراز شغل ارائه مي شود و منجر به در يافت گواهينامه مهارت مي گردد.جهت گيري آموزش فني و حرفه اي كشور در ارائه آموزش هاي سازمان و مراكز مربوطه به ترتيبي است كه امكان ارائه هر نوع آموزشي ودر هر رشته و هر زمينه اي را قابل تصور مي نمايد.علاوه بر اين وجود رتبه بندي و درجه بندي خاص در هر رشته آموزشي بر تنوع و تعدد رشته هاي آموزشي فني و حرفه اي مي افزايد.

رسالت و وظایف سازمان چیست ؟ 

با استناد به مواد قانون كار،‌قانون بيكاري ، قوانین بودجه سالیانه ، مي توان گفت برخی از وظايف اصلي سازمان عبارتند از :

 1. آموزش جوانان و كارجويان غير ماهر
 2. باز آموزي و ارتقا مهارت كارگران شاغل در واحد هاي صنعتي و توليدي
 3.  تربيت و تامين مربيان فني و حرفه اي
 4. باز آموزي و تجديد مهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري
 5. ارائه آموزش هاي مهارتي به فارغ التحصيلان دوره هاي كار دانش
 6. نظارت بر تشكيل و اداره و فعاليت هاي مؤسسات كار آموزي آزادو صدور پروانه تاسيس براي ايشان
 7. برگزاري آزمون ها و تشخيص و تعيين صلاحيت فني و ميزان مهارت كارگران فني و واحد هاي صنفي
 8. نظارت و كنترل بر دوره هاي مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي به منظور برگزاري آزمون و تعيين صلاحيت فني   آموزش ديدگان و ارائه گواهينامه مهارت به آنان
 9. اجراي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در پادگان ها
 10. اجراي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در زندان ها
 11. توسعه مهارت و اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای

ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای 

برخي از بارزترين مشخصات و ويژگي هاي اين آموزش ها بطور خلاصه عبارتند از :

 1.  ايجاد توان كار و احراز شغل در كارآموزان
 2.  كوتاه مدت و مؤثر بودن دوره آموزشي
 3.  رفع نياز واحد هاي توليدي و خدماتي به نيروي ماهر و متخصص در حد انجام كارهاي خاص
 4.  ايجاد روحيه اعتماد به نفس در جوانان و آموزش ديدگان
 5.  ايجاد اميد به زندگي آينده و ترسيم چشم انداز شغلي مطمئن
 6.  افزايش سطح بهره وري از فعاليت هاي اقتصادي
 7.  حفظ منافع و منابع ملي
 8.  كارایی و مفيد بودن
 9.  تسريع ارتقا شخصيت كارآموزان و القا قدرت و توان كارهاي تخصصي كه منجر به تقويت بينش ، آگاهي و ... خواهد شد .
 10.  اثر مستقيم بر افزايش توليدا ت و رشد توليد ناخالص ملي
 11.  افزايش سطح ارائه كيفي خدمات و نيز تامين زير ساخت هاي صادراتي
 12.  كاهش هزينه ها در توليد محصولات وخدمات و افزايش سطح زندگي افراد جامعه
 13.  كشف استعداد ها و قابليت هاي انساني
 14.  توليد ارزش افزوده بيشتر و اثر مستقيم در سرعت تحقق اهداف و سياست هاي ملي
 15. و بسياري موارد ديگر .....