03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه4 _ پویانمایی کامل و محدود

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه4 _ پویانمایی کامل و محدود
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه4 _ پویانمایی کامل و محدود

متحرک‌سازی درهم تنیده_ بخش چهارم

پویانمایی کامل و محدود

به فرایند تولید فیلم‌های پویانمایی سنتی که حاوی نقاشی‌های دقیق و حرکات باورپذیر و متحرک‌سازی روان هستند و در آن‌ها برای هر ثانیه 24 یا 25 فریم طراحی‌شده است؛ پویانمایی کامل گفته می‌شود؛ درحالی‌که برای پویانمایی محدود، 6 ، 8 یا 12 فریم در ثانیه طراحی می‌شود.

پویانمـایی کامل و محدودشیر شاه نمونه‌ای از پویانمایی کامل

پویانمایی محدود، شامل استفاده از نقاشی‌هایی با جزئیات کمتر و با سبکی خاص است؛ دلیل اصلی کاربرد پویانمایی محدود، مقرون‌به‌صرفه بودن تولید آن برای رسانه و تلویزیون و بعدها اینترنت بوده است.

پویانمـایی کامل و محدودپویانمـایی کامل و محدود

شرمن نمونه‌ای از پویانمایی محدود

پویانمـایی کامل و محدودپویانمـایی کامل و محدود

نمونه‌هایی دیگر از پویانمایی محدود

فعالیت:

  • یک شخصیت سیلوئت را بر روی میز نور و به شیوۀ پویانمایی محدود متحرک‌سازی نمایید.
  • یکی از شخصیت‌های خود را به‌صورت کات اوت رنگی و به شیوۀ پویانمایی محدود متحرک‌سازی نمایید.

در نخستین سال‌های تاریخ پویانمایی، استودیوها از سیکل‌های حرکتی استفاده می‌کردند تا بدین‌وسیله تعداد کل طراحی‌های لازم برای ساخت فیلم را کاهش دهد و در زمان و هزینه صرفه‌جویی کنند. گاهی این سیکل‌ها در پویانمایی محدود آن‌قدر عمومی بودند که می‌توانستند باکمی تغییر و یا بدون هیچ تغییری در بیش از یک قسمت از یک سری فیلم پویانمایی مورداستفاده قرار بگیرند.

نکتـه: دوباره استفاده کردن از طراحی‌های سیکل، برای پویانمایی کامل، معمول نیست.

فعالیت: حرکت یک سکه در یک ثانیه را به‌صورت 8 فریم و 12فریم نشان دهید و نتیجه را با فعالیت قبلی مقایسه کنید.

قوانین پویانمایی

قوانین دوازدهگانۀ پویانمایی در کتاب «توهم زندگی» توسط انیماتورهای دیزنی اولی جانسون و فرانک توماس (اعضای نُه پیرمرد دیزنی) معرفی‌شده‌اند.

اولی جانسون و فرانک توماس نویسندگان کتاب توهم زندگی

جانسون و توماس تألیف کتابشان را بر پایه کارها و تجربیات انیماتورهای مطرح دیزنی و همچنین تجربیات خودشان در تولید حرکات طبیعی در پویانمایی قراردادند. این دوازده اصل، بر اساس قوانین فیزیک، متحرک‌سازی روان‌تر و طبیعی‌تری را توضیح می‌دهند که بعضی از این اصول شامل جذابیت شخصیت و اغراق، شامل جنبه‌های غیر فیزیکی و فانتزی نیز می‌شوند.

بااینکه در زمان نوشتن و چاپ شدن این کتاب، تکنیک‌های دستی همچون سل انیمیشن رواج داشت اما این قوانین، بسیار مورد استفادۀ متحرک سازهای دنیا قرار می‌گرفت؛ حتی امروزه نیز با ورود رایانه و روش‌های جدیدتر مباحث مطرح‌شده در این کتاب، همچنان کاربرد دارند.

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه