03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه17_  بازی‌سازی صورت

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه17_  بازی‌سازی صورت
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه17_  بازی‌سازی صورت

بازی‌سازی موقعیتی

 بازی‌سازی صورت

آیا تابه‌حال پی برده‌اید:

  • انعطاف‌پذیری چهره شخصیت در هنگام بروز احساسات چگونه است؟
  • نقش ابرو و خطوط صورت در بیان احساسات افراد چیست؟
  •  حالت دهان موقع بیان کردن کلمات چگونه است؟
  • هرروزه بدون آن‌که بدانید؛ در حال بازیگری موقعیت‌های مختلف هستید؟
  • زبان بدن شما حالات روحی شمارا نشان می‌دهد؟

بازیگری و طراحی حس‌های اصلی

برای مطالعۀ فرم صورت و بدن، وجود یک آینه در محیط کاری هر متحرک ساز ضروری است. درواقع فرم صورت و بدن برای هر متحرک ساز اصلی‌ترین منبع الهام برای اجرای آن بازی و حرکت می‌باشد.

فعالیت: حس‌های صورت را در یک فیلم بررسی کنید و عکس (shot Screen) آن‌ها را پرینت بگیرید و تغییرات صورت (ترس،تعجب،خوشحالی،غم،خشم،شگفت‌زدگی و ...) را روی تصویرها تحلیل کنید.

برای رسیدن به حالات اصلی صورت، بازیگری جلوی آینه از ضروریات حرفه یک متحرک ساز است؛ شاید در ابتدا از اغراق زیاد صورت، واهمه داشته باشید. ولی باید شجاع بود و بیشترین میزان اغراق را اجرا کرد.

فعالیت:

  • حالات خنده تمسخرآمیز، خنده موذیانه، خواب‌آلودگی، نگاه مشکوک را در حالت اغراق و بدون اغراق اجرا کرده و از خود عکاسی کنید.
  • حالات شادی، ناراحتی، عصبانیت، وحشت، تعجب و شگفت‌زدگی را در حالت اغراق و بدون اغراق اجرا کرده و از خود عکاسی کنید.

در حال بازی جلوی آینه به تغییرات جمجمه توجه داشته باشید؛ جمجمه از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل‌شده است. دندان‌های بالایی که به فک بالا متصل‌اند، تغییر وضعیت نمی‌دهند درحالی‌که فک پائینی و دندان‌های آن از طریق آرواره به فک بالا متصل می‌شوند و متحرک هستند.

به کمک فک پائین و ماهیچه‌های صورت می‌توان اغراق زیادی به شخصیت داد.

نکتـه: فک در متحرک‌سازی، از قانون قوس تبعیت می‌کند. نکتـه: در زمان اجرا به فرم جمجمه شخصیت توجه داشته باشید، اغراق فراموش نشود

فعالیت: یک شخصیت طراحی کنید و حالاتی را که از خود عکاسی کرده‌اید، روی صورت شخصیت اجرا کنید.

نکتـه: در زمان اجرا به فرم جمجمه شخصیت توجه داشته باشید، اغراق فراموش نشود.

همان‌طور که حس‌ها در افراد مختلف متفاوت ظاهر می‌شوند، شخصیت شما نیز می‌تواند در بیان احساسش ویژگی‌های خاصی را بروز دهد؛ مثال به هنگام ترس یا خوشحالی چشمانش از حدقه بیرون بزند، موهای سر یا ابروهایش سیخ شود و غیره.

تغییر حالات ثابت صورت

اکنون‌که از طریق شخصیت، حس‌های مختلف را به‌طور جداگانه طراحی کرده‌اید می‌توانید به روش زیر، یک حس صورت را به حسی دیگر تبدیل کنید. به‌عنوان‌مثال برای تبدیل حالت شاد »B »به غمگین »A » که دونقطه عطف به‌حساب می‌آیند، نخست کلید عبوری »C »را برای آن تعریف می‌کنیم.

کلید عبوری چیزی شبیه تصویر C خواهد شد که درست اما فاقد جذابیت است.

رازی که در پویانمایی وجود دارد و آن را جذاب می‌کند استفاده از کلیدهای عبوری است که شخصیت را زنده ً می‌کند. پس اگر دو کلید اصلی (نقاط عطف) را »A »و »B »در نظر بگیریم مستقیماً از »A »به »B »نمی‌رویم.

از »A »به »C »(کلید میانی) و بعد به »B »می‌رویم.

یا از »A »به »C »و بعد به »B »می‌رویم.

نکتـه: اینکه کلید عبوری را به چه صورت طراحی می‌کنیم بر شخصیت و بازی آن بسیار تأثیرگذار است.

فعالیت:

  • چهره هنرپیشه‌های حقیقی در فیلم‌های زنده را به‌صورت فریم به فریم جدا کرده و میزان انعطاف‌پذیری صورت و بازی‌سازی آن‌ها را که در چهرۀ خودشان انجام می‌دهند مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.
  • شش حالت اصلی از تمرین قبل را که طراحی کرده‌اید به هم تبدیل کنید.

نکتـه: اول کلیدهای اصلی را طراحی کنید. سپس کلید عبوری را اضافه کنید (به شیوهای که توضیح داده شد) سپس فریم‌های میانی رابین کلیدهای اصلی و عبوری طراحی کنید .

نکتـه: حالات صورت را به هم تبدیل (مورف) نکنید. بلکه آن‌ها را در مراحل مختلف صحیح طراحی کنید.

تبدیل(مورف)

متامورف، استحاله، دگردیسی و گروتسک، تبدیل تدریجی دو عنصر در طی چند فریم به یکدیگر؛ مورف، ساده‌شده واژه ِ متامورف است. مورف ها باعث شاعرانگی و فانتزی شدن پویانمایی شده و آن را جذاب‌تر می‌کنند. هر چه فرم‌ها ساده‌تر باشند تبدیل حالات بهتر اتفاق می‌افتد.

هر چه دو شکل، ظاهر شبیه‌تری داشته باشند تبدیل (مورف) ساده‌تری خواهیم داشت اما اگر تفاوت ظاهری زیادی داشته باشند تبدیل (مورف) پیچیده‌تر و جذاب‌تر خواهد شد.

نکتـه: مورف بهتر است در هنگام حرکت اتفاق بیفتد چراکه میزان جذابیت و باورپذیری را بالا می‌برد.

فعالیت: تعدادی شکل مانند (صندلی، انسان، درخت و...) را انتخاب کرده و در یک کار گروهی، هر هنرجو یک مرحله مورف بین دو تصویر انجام دهد به صورتی که سیر تکمیلی مورف بین تصاویر، توسط دوبه‌دوی هنرجویان انجام شود.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه

نظرات شما