03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه16_ توقف، شروع حرکت و توقف

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه16_ توقف، شروع حرکت و توقف
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه16_ توقف، شروع حرکت و توقف

توقف، شـروع حرکت و توقف

چیزی که در متحرک‌سازی راه رفتن مهم است بیاموزیم این است که چه طور شخصیت از حالت ایستاده شروع به حرکت می‌کند یا می‌ایستد؟

توقف، شـروع حرکت و توقف

یک حالت ایستاده، فریم‌های راه رفتن عادی و در انتها یک حالت ایستاده دیگر

هر حرکتی دارای یک پیش حرکت است. هر چه بخواهید متحرک‌سازی شما فانتزی تر و جذاب‌تر باشد، باید در پیش حرکت خود اغراق بیشتری داشته باشید. هنگام راه رفتن، بعد از پیش حرکت به »کلید بالا« و سپس چرخه کلیدهای راه رفتن وصل می‌شویم.

توقف، شـروع حرکت و توقفتوقف، شـروع حرکت و توقفتوقف، شـروع حرکت و توقف

توقف، شـروع حرکت و توقف

برای این‌که شخصیت متوقف شود، کافی است فریم‌های میانی بین آخرین تماس و فریم ایستادن را رسم کنیم.

فعالیت: یک پویانمایی را انتخاب کرده و نمایش دهید. توقف، شروع حرکت و توقف شخصیت‌های فیلم را جست‌وجو کنید. این حرکات را با دوستان خود در کلاس بازی و بررسی کنید که چه توقف‌های متفاوتی را می‌توان برای آن‌ها متصور شد.

می‌توانید برای جذاب شدن بیشتر حرکت، در فریم کلیدی قبل از ایستادن، اغراق کنید. وقتی حرکتی می‌خواهد متوقف شود جسم همچنان تمایل به جلو رفتن دارد اما عامل ایستایی، جلوی او را می‌گیرد. به عبارتی کمی بدن را به جلو بکشید و سپس دوباره به عقب بازگردانید چون پاها عامل ایستایی آن هستند.

توقف، شـروع حرکت و توقففعالیت: یک شخصیت انسانی را که ابتدا ایستاده، سپس شروع به راه رفتن می‌کند و در انتها می‌ایستد، متحرک‌سازی کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه