03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه5_ زمان‌بندی( Timing) 

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه5_ زمان‌بندی( Timing) 
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه5_ زمان‌بندی( Timing) 

متحرک‌سازی عینی _ بخش اول

زمان‌بندی( Timing) 

  • آیا میزان سرعت حرکات یک شخصیت در یک عمل یکسان است؟
  • چه چیزی باعث می‌شود حرکات شخصیت، طبیعی به نظر برسند؟

پاسخ این سؤال‌ها را می‌توان دریکی از قوانین پویانمایی به نام زمان‌بندی یافت. زمان‌بندی در پویانمایی، اتفاقی نیست که بتوان آن را در یک تصویر ثابت دید بلکه زمان‌بندی مناسب باعث می‌شود قوانین فیزیک درحرکت اشیا به‌درستی اجرا شوند و فقط هنگامی‌که فیلم به نمایش درمی‌آید می‌توان آن را در حرکات حس کرد.

متحرک‌سازی عینی

واکنش یک شئ به نیروی وارده، نشان‌دهنده وزن شئ است که بازمان بندی صحیح قابل‌مشاهده و درک است. زمان‌بندی مناسب باعث زیبایی حرکت خواهد شد درنتیجه باید بر اساس منطق باشد و فاصله‌گذاری (spacing)  رعایت شود. فاصله‌گذاری به نحوه قرارگیری هرکدام از فریم‌ها برمی‌گردد؛ اگر فریم‌ها به هم نزدیک باشند، شئ آرام‌تر حرکت می‌کند و برعکس.زمان‌بندی به تعداد فریم‌های بین دو حالت اشاره دارد. برای مثال، همان‌طور که پیش‌تر در تمرین‌ها انجام دادید اگر یک سکه در 25 فریم از سمت چپ صفحه به سمت راست صفحه برود، زمان‌بندی 25 فریم در یک ثانیه اتفاق می‌افتد.

متحرک‌سازی عینی

فاصله گذاری تندی و کندی حرکت را مشخص می کند.

متحرک‌سازی عینی

فعالیت: یک سکه را با توجه به فاصله‌گذاری از سمت چپ تصویر به سمت راست ببرید و زمان‌بندی را با فعالیت قبل مقایسه کنید.

متحرک‌سازی عینیکایوت و دوندۀ جاده‌ها

تمامی حرکات در یک‌زمان اتفاق نمی‌افتند، دویدن سریع شترمرغ را تجسم کنید، او در دو فریم غیب می‌شود ولی پرهای او به‌آرامی در هوا معلق‌اند.

تحقیق: زمان‌بندی متحرک‌سازی شخصیت‌ها را در یک پویانمایی بررسی کنید.

حرکات تنـد شونده و کنـد شونده (out Slow and in Slow )

زمانی که هر جسمی در طبیعت از حالت سکون به حرکت درآید و از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر حرکت کند، بنا به خواص آن ماده، در میانه راه به حداکثر سرعت رسیده و سپس به‌تدریج متوقف می‌شود؛ این گرایش در تمام اجسام عمومیت دارد، اما جزئیاتشان باهم فرق می‌کنند. برای واقعی به نظر رسیدن حرکت اعضای بدن انسان، در زمان شروع، توقف، شتاب گرفتن و یا کاهش سرعت، احتیاج به زمان دارد.

حرکات تنـد شونده و کنـد شونده

در پویانمایی، این واقعیت فیزیکی را با طراحی فریم‌های بیشتر در زمان‌هایی که شخصیت و یا عضوی از اعضای بدن او شروع به حرکت می‌کند و یا متوقف می‌شود می‌توان نشان داد. هر شخصیتی که حرکت کند یا به نقطۀ توقف برسد برای شتاب گیری و یا کاهش سرعت، نیاز به زمان دارد.

متحرک‌سازی عینی

بدون حرکات تند شونده و کند شونده، حرکات، بسیار غیرطبیعی و روباتیک جلوه می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، وقتی یک شخصیت از حالت ایستاده شروع به حرکت می‌کند، در همان لحظه به نهایت سرعتش نمی‌رسد بلکه اول شتاب می‌گیرد و کم‌کم سرعتش بیشتر می‌شود و همچنین هنگامی‌که می‌خواهد متوقف شود در لحظه، به‌سرعت صفر نمی‌رسد و نمی‌ایستد بلکه سرعت او به‌تدریج کم می‌شود تا به نقطۀ صفر برسد. حرکات در طبیعت نیز به این صورت شروع و خاتمه می‌یابند.

متحرک‌سازی عینیشروع و پایان حرکت سنجاب کند است و فریم‌ها به هم نزدیک هستند.

این قانون در پویانمایی به نام حرکات کند شونده و تند شونده خوانده می‌شود، و راحت‌ترین راه برای رسیدن به این حرکات، به‌کارگیری اصول فاصله‌گذاری است. وقتی یک شخصیت نشسته می‌خواهد بایستد، فاصله بین فریم‌ها در شروع به هم نزدیک‌تر هستند، بنابراین به‌آرامی حرکت را شروع می‌کند و وقتی ایستاد، به‌آرامی حرکت متوقف می‌شود؛ بدون این افزایش و کاهش سرعت، حرکات، ناگهانی و مشوش می‌شوند.

به‌عنوان یک انیماتور باید بدانید فریم‌های کم، حرکت را سریع‌تر و فریم‌های زیاد، حرکت را کندتر خواهند کرد. هنگامی‌که حرکتی شروع می‌شود، با تعداد فریم‌های زیاد در ابتدای آن، باعث نرمی در شروع و همچنین با تعداد فریم‌های زیاد در انتهای حرکت، باعث نرمی در انتهای حرکت خواهید شد. فریم‌های کمتر در مابین حرکت، باعث تندی آن خواهند شد و حرکات تند شونده و کند شونده ایجاد می‌کنند.

فعالیت:

  • یک آونگ را که در یک ثانیه، یک رفت‌وبرگشت دارد؛ متحرک‌سازی کنید.
  • حرکات کند شونده و تند شونده را در یک پویانمایی بررسی کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه