03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه21_ بازی همپوشانی

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه21_ بازی همپوشانی
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه21_ بازی همپوشانی

بازی همپوشانی

در این فعالیت می‌بینیم که چگونه می‌شود با اجزای مختلف بدن، بازی‌های متفاوتی را انجام دهیم. یکی از نکات مهم این است که وقتی شخصیت قرار است کاری را انجام دهد؛ تمام اجزای بدن او هم‌زمان باهم شروع به حرکت نکنند. بازی همپوشانی به این معناست که اول یک بخش حرکت را شروع و سپس بخش‌های دیگر، حرکت آن را دنبال می‌کنید.

در اینجا می‌خواهیم یک بازی ابتدایی را با یک شخصیت ساده طراحی کنیم. بلند شدن یک شخصیت از روی صندلی را تصور کنید:

مثال اول

برای بلند شدن، دو کلید اصلی نشسته و ایستاده طراحی‌شده که درواقع کلیدهای داستان‌گوی بلند شدن هستند. آنچه ما به عنوان یک انیماتور باید به آن توجه کنیم، کلیدهای عبوری است که درواقع تعیین کنندۀ جنس بازی شخصیت ما خواهند بود.

آیا یک شخصیت عصبانی و یک شخصیت خوشحال، با کلیدهای عبوری یکسانی بلند خواهند شد؟ آیا یک شخصیت چاق یا پیر کلیدهای عبوری مشابهی خواهند داشت؟

حالا یک کلید میانی، درست در وسط دو نقطۀ عطف می‌گذاریم؛ اتفاق خاصی نیفتاده و حرکت ساده و کسل‌کننده است. ریچارد ویلیامز به نقل از میلتکال می‌گوید: «مشکل‌ترین کار در پویانمایی انجام هیچ است. یعنی یک میانی زیادی سرراست.«

به‌این‌ترتیب، می‌توانیم باخرد کردن حرکت به اجزای مختلف، آن را جالب‌تر کنیم.

 1. نقطۀ عطف
 2. سرش را بالا می‌آورد
 3. یا اینکه اول شانه را بالا می‌اندازد
 4. کلید میانی، بعد پلک بزند؛ دست را روی پا نگه می‌داریم
 5. شانه را پایین می‌اندازد
 6. نقطۀ عطف

در اینجا از قانون پیش حرکت (یکی از قوانین کلاسیک پویانمایی) استفاده می‌کنیم.

 1. کلید نقطۀ عطف
 2. یک پیش حرکت خم شدن به پایین.
 3. حالت عبوری (کلید میانی) سر را پایین نگه می‌دارد.
 4. سرشانه بالا می‌ماند، سر روبه‌رو را نگاه می‌کند؛ بدن صاف می‌شود.
 5. کلید(نقطۀ عطف)، بدن صاف می‌شود سربالا می‌آید.

 1. کلید نقطۀ عطف
 2. سر را بالا می‌آورد
 3. به جلو خم می‌شود؛ سر به‌طرف پایین خم می‌شود. )پیش حرکت
 4. حالت عبوری(کلید میانی) دستش را روی پا نگه می‌دارد؛ شانه‌ها بالاست، پلک میزند
 5. بدن جلو می‌رود؛ دست‌ها جلوتر از بدن می‌روند؛ سر روبه‌رو را نگاه می‌کند
 6. کلید نقطۀ عطف

می‌توانیم حرکت را خردتر کرده و بازی را پیچیده‌تر کنیم. برای مثال شخصیت در فکر فرورفته و ناگهان صدایی می‌شنود. در این مرحله بازی‌سازی بیشتری اضافه می‌کنیم.

فعالیت: یک حرکت سادۀ بلند شدن از روی صندلی را با چند حالت مختلف بازی کرده و از خود فیلم بگیرید. این حالت‌ها می‌توانند شامل بی‌حوصلگی، شادی، ترس، پُزهای اصلی را جدا کرده تعجب، سنگینی از غذا خوردن و... باشد. در این فعالیت پ و طراحی کنید

مثال دوم یک حرکت عادی و خسته‌کننده را در نظر بگیرید.

 1. این شخصیت می‌خواهد بچرخد.
 2. به نظر می‌رسد که خیلی ساده باشد و کار زیادی برای انجام دادن ندارد.

یک کلید میانی دقیقاً وسط کلیدهای اصلی می‌گذاریم. کسل‌کننده‌ترین و بدترین نوع متحرک‌سازی، این است که هیچ تالشی برای جذاب کردن همین حرکت ساده نکنیم.

پس برای نجات این حرکت، آن را به اجزای مختلف تقسیم می‌کنیم.

حالت عبوری( کلید میانی)

 1. می‌توانیم با حرکت چشم‌ها شروع کنیم. اما چون در اینجا چشم قرنیه ندارد و فقط مردمک داریم جایی برای چرخش چشم وجود ندارد.
 2. پس می‌توانیم در مرحلۀ اول یکی از پاها را جابه‌جا کنیم.
 3. سر و بقیۀ بدن را در مرحلۀ بعد حر کت می‌دهیم.
 4. سر را سر جایش نگه می‌داریم ولی شکم و باسن را حرکت می‌دهیم و یک پلک زدن اضافه می‌کنیم.
 5. بدن سر جایش قرار می‌گیرد و سر در آخر حرکت کرده و ساکن می‌شود.

نکتـه: در برخی حرکات، اول لگن را حرکت می‌دهیم.

حالت عبوری (کلید میانی)

 1. ایستاده
 2. اول لگن و شکم را حرکت می‌دهیم.
 3. پاها را حرکت داده و یک‌قدم برمی‌داریم.
 4. پاها کنار هم قرار می‌گیرند، سر در حال چرخش است، پلک میزند.
 5. بدن ساکن می‌شود

تا اینجا فقط با همپوشانی اجزای بدن، به این شخصیت زندگی دادهایم. اکنون حالات سر و چهره را به آن اضافه می‌کنیم.

حالت عبوری (کلید میانی)

 1. ایستاده
 2. اول سرش را می‌چرخاند و همزمان پایش را به عقب می‌برد
 3. سر کامل می‌چرخد و پای دیگرش را جابه‌جا می‌کند؛ بدن به سمت روبه‌رو می‌چرخد
 4. قفسۀ سینه و شکم می‌چرخند(بدن بیشتر می‌چرخد)؛ پای راست سر جایش قرار می‌گیرد
 5. بدن سر جایش قرار می‌گیرد؛ پای عقبی کنار دیگری گذاشته می‌شود.

نکتـه: درنتیجه ساده‌ترین حرکات را می‌توانیم با چند بخش کردن بدن و حرکت دادن این اجزاء (هر بار یکی) و همپوشانی حرکات جذاب کنیم.

فعالیت: چرخش بدن را با میانی‌های مختلف بازی‌سازی و متحرک‌سازی کنید.

نتیجه‌گیری: وقتی قرار است شخصیت، حرکتی را انجام دهد یا از جایی به‌جای دیگر برود، تمام اجزای بدنش همزمان باهم حرکت نمی‌کنند و بازی‌ها باهم شروع یا تمام نمی‌شوند. ابتدا یکی از اجزای بدن حرکت می‌کند و بقیۀ اجزا، حرکت را دنبال می‌کنند. در حقیقت بخش‌های مختلف بدن یکدیگر را همپوشانی می‌کنند که در پویانمایی به آن، بازی همپوشانی میگویند.

نکتـه: اگر به حرکات بدن خود در آینه دقت کنید متوجه می‌شوید هنگامی‌که قسمتی از بدن جلو می‌آید قسمت دیگری برای حفظ تعادل عقب می‌رود و یا هنگامی‌که یکی از قسمت‌ها بالا می‌رود، همزمان قسمت دیگری پائین می‌آید تا تعادل را حفظ کند.

و حتی می توانیم آنها را به بخش های کوچکتری تبدیل کرد.

نتیجه‌گیری: وقتی قرار است شخصیت، حرکتی را انجام دهد یا از جایی به‌جای دیگر برود، تمام اجزای بدنش همزمان باهم حرکت نمی‌کنند و بازی‌ها باهم شروع یا تمام نمی‌شوند. ابتدا یکی از اجزای بدن حرکت می‌کند و بقیۀ اجزا، حرکت را دنبال می‌کنند. در حقیقت بخش‌های مختلف بدن یکدیگر را همپوشانی می‌کنند که در پویانمایی به آن، بازی همپوشانی می‌گویند.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه