03136001048
آموزشگاه فنی حرفه ای نوین دانش پژوهان (شعبه)

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه6_ فشردگی و کشیدگی

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه6_ فشردگی و کشیدگی
مریم کریمی مریم کریمی |

آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی _ جلسه6_ فشردگی و کشیدگی

متحرک‌سازی عینی _ بخش دوم

فشردگی و کشیدگی (Stretch and Squash)

چه چیز در متحرک‌سازی یک شخصیت وزن را نشان می‌دهد؟

چگونه می‌توان در متحرک‌سازی فانتزی، مفاهیم جاذبه و انعطاف را نشان داد؟

فشردگی و کشیدگی مفهومی است که کمک می‌کند بیننده به درکی از وزن و میزان انعطاف‌پذیری سوژه متحرک شده دست یابد. این قاعده بر هر عنصر متحرک، چه حرکت ساده مانند توپ و چه حرکت پیچیده مانند اعضای بدن دلالت دارد. نکته: استفادۀ مناسب از اصل فشردگی و کشیدگی، حرکت را تقویت می‌کند.

نکتـه: صورت، قابل‌اجرا است و هر چه اغراق آن بیشتر باشد، کیفیت طنزگونه کار بالاتر می‌رود.

متحرک‌سازی عینی

این قانون باعث می‌شود اشیا منعطف به نظر برسند. در دنیای واقعی، فشردگی و کشیدگی‌های زیادی اتفاق میافتند که بسیار عادی به نظر می‌رسند. در دنیای پویانمایی این قانون با اغراق زیادی همراه است. برای مثال، شخصیتی که می‌خواهد بپرد، در فریم‌های قبل از پریدن، فشرده می‌شود و در فریم‌های پریدن کشیده می‌شود.

فشردگی و کشیدگی (Stretch and Squash)

نمونۀ دیگر، توپی است که به زمین می‌خورد. وقتی سقوط می‌کند و سرعت می‌گیرد درست تا قبل از برخورد، کشیده می‌شود و وقتی توپ به زمین می‌خورد، جمع می‌شود و دوباره وقتی‌که از زمین بلند می‌شود کشیده می‌شود. ترسیدن، شگفت‌زده شدن و دیگر حالات روانی شخصیت به‌طوری‌که صورتش فشرده و کشیده شود یا حتی چشمک زدن، از دیگر عملکردهای این قانون است.

سه نمونه از قانون فشردگی و کشیدگی را درحرکت افتادن شخصیت‌های انسانی و غیرانسانی در تصاویر روبه‌رو مشاهده می‌کنید.

فعالیت:

  • توپی را که درجا به بالا و پایین می‌پرد، متحرک‌سازی کنید.
  • فشردگی و کشیدگی را در یک پویانمایی بررسی کنید.

قوس‌ها  (Arcs)

آیا به مسیر حرکات عناصر در پویانمایی دقت کرده‌اید؟

حرکت تمامی اجسام بر اساس قوس است، خصوصاً فرم‌های طبیعی مثل بدن انسان که حرکت مفصل‌ها بر اساس منحنی است. حرکت دست را در نظر داشته باشید، هنگامی‌که شخصیتی موقع راه رفتن دستانش را حرکت می‌دهد تمامی حرکت در فضا بر اساس قوس‌ها انجام می‌شود.

قوس‌ها  (Arcs)

در هنگام پرش نیز تمامی حرکت‌ها بر اساس قوس است و شما باید این منحنی‌ها را مدنظر داشته باشید. منحنی‌ها ازلحاظ بصری زیبا هستند؛ هنگام متحرک‌سازی باید به این مسئله دقت شود که اغلب حرکات انسان و حیوانات در یک مسیر قوسی انجام می‌شوند. بنابراین. شدت قوس در تعیین سرعت حرکت شخصیت مؤثر است؛ این موضوع را می‌توان در چرخش دست، حول مفصل و یا حرکت یک قورباغه در حال پریدن مشاهده کرد.

قوس‌ها  (Arcs)

نکتـه: موضوعات مکانیکی و ماشینی روی مسیرهای مستقیم حرکت می‌کنید.

حرکت دست در تصویر سمت راست به‌صورت مستقیم و غلط متحرک‌سازی شده است درحالی‌که حرکت دست در تصویر سمت چپ صحیح است و طبیعی متحرک‌سازی شده است.

در چرخش سر شخصیت، سر او به سمت پایین شیب پیدا می‌کند و حرکتی قوسی ایجاد می‌کند.

همچنین به یاد داشته باشید که تمام حرکات یک شخصیت هم بر یک ً محور قوسی استوار است. مثال وقتی‌که شخصیت راه می‌رود، مفاصل متحرک او نیز بر روی یک قوس حرکت می‌کنید.

فعالیت:

  • یک توپ را که از ارتفاع می‌افتد و در هنگام افتادن حرکتی قوسی دارد متحرک‌سازی کنید
  • یک فیلم پویانمایی را نمایش دهید و حرکات قوسی آن را تحلیل و بررسی کنید.

پیـش حـرکت (Anticipation)

فکر کنید: آیا تابه‌حال دقت کرده‌اید که یک شخصیت برای شروع حرکت خود، در جهت مخالف آن نیز عملی را انجام می‌دهد؟

زمانی که بدمینتون بازی می‌کنید برای این‌که باراکت به توپ ضربه بزنید ابتدا راکت را به سمت عقب برده و بعد به سمت جلو حرکت می‌دهید. از ترفندهایی که یک انیماتور باید بیاموزد این است که چگونه نظر بیننده را در زمان مناسب به نقطۀ خاصی از تصویر جلب کند. پیش حرکت، ذهن بیننده را برای وقوع اتفاق آماده می‌کند و با اغراق در این کار، حرکت فانتزی تر به نظر می‌رسد.

پیـش حـرکت (Anticipation)

وقتی شخصیتی می‌خواهد به سمت جلو بدود، اول به عقب خیز برمی‌دارد، این کار نه‌تنها نیروی حرکت را بیشتر نشان می‌دهد، بلکه به بیننده اجازه می‌دهد تا متوجه شود شخصیت به‌زودی به سمت جلو خواهد دوید.

دونالدداک و باگز بانی، دو شخصیت کلاسیک پویانمایی

اگر یک شخصیت بخواهد با تعجب سرش را برگرداند، ابتدا کمی حرکت معکوس دارد سپس سرش را برمی‌گرداند.

نکتـه: پیش حرکت؛ برای آماده کردن بیننده و باورپذیر شدن حرکات نیاز است.

برای مثال، یک شخصیت در مسابقۀ پرتاب نیزه قبل از این‌که نیزه را پرتاب کند اول کل بدن و دستش را به سمت عقب می‌پرد تا انرژی کافی را دریافت کند.

مثال دیگری که می‌توان برای پیش‌بینی حرکت آورد، آماده شدن شخصیت برای پریدن از روی مانع است. قبل از این‌که شخصیت بخواهد، بپرد به وسیلۀ پیش حرکت، انرژی خود را برای حرکت جمع می‌کند به این معنی که در نزدیکی مانع زانوهایش را خم کرده و به جلو متمایل می‌شود و همزمان دستانش را به سمت پشت می‌کشد. در این لحظه شخصیت در مورد اینکه آماده برای پریدن است با زبان بدن صحبت می‌کند. این پیش‌بینی، هم از بُعد روانی و هم از بُعد فیزیکی مهم خواهد بود و به‌طورکلی، حرکتی مخالف حرکت اصلی است.

ماقبل از این‌که از روی صندلی بلند شویم، اول کمی به سمت پایین متمایل می‌شویم و سپس بلند می‌شویم. اگر درصحنه‌ای تمام اشیای درون آن ثابت باشند و یکی از آن‌ها به‌طور ناگهانی حرکت کند، تمام چشم‌ها به آن جلب خواهد شد. درواقع این حرکت است که جلب‌توجه می‌کند. مثال شخصیتی که به بیرون صفحۀ نمایش نگاه می‌کند، انتظار وقوع رخدادی را در بیننده برمی‌انگیزاند و یا شخصیتی که به چیزی خیره شده است این ایده را به ذهن بیننده منتقل می‌کند که شخصیت می‌خواهد آن چیز را بردارد؛ در بعضی موارد درجایی که انتظار می‌رود، می‌توان پیش حرکت را حذف کرد. این عمل باعث غافلگیری بیننده می‌شود و اغلب بار کمدی کار را بالا می‌پرد.

فعالیت:

  • یک توپ را که باانرژی خودش از روی زمین به بالا می‌پرد متحرک‌سازی کنید.
  • یک پویانمایی کوتاه نمایش دهید و پیش حرکت را در آن بررسی کنید.

 

جلسات آموزش رایگان متحرک سازی دو بعدی:

ارسال دیدگاه